تبليغات X
غیرت
تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:56 | نویسنده : سالمه | بازدید : 442

 خداوند متعال فرمود: به عزّت و جلال و مقام بلند خودم سوگند، مى‏گسار، و اصرارکننده به «ربا خوارى»، فتنه‏گر و سخن چین، دیّوث و کسى که نسبت به انحراف همسر خویش در خانه. غیرت به خرج نمى‏دهد، سخن چین علیه مردم نزد سلطان براى کشتن آنها، نبّاش و کفن دزد، و کسى که به «عهد و پیمان» و قول و قرار خود عمل نمى‏کند، داخل بهشت نخواهند شد.

حضرت علی (ع) فرمود:ای اهل عراق با خبر شده ام که زنهای شما با مردها در راه (کوچه و خیابان) دوستی کنند،آیا حیا نمی کنید؟ و فرمود: خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد.

عصر خلافت امیر مؤمنان علی(ع) بود، به آن حضرت گزارش رسید که در مسیر راه ها بعضی از مردان و زنان رعایت حریم عفت را نمی کنند، بسیار ناراحت شد. مردم کوفه را جمع کرد، در ضمن سخنرانی به آنها فرمود: «نبّئت انّ نسائکم یدافعن الرّجال فی الطّریق، اما تستحیون؟ لعن اللّه من لایغار؛ به من خبر رسیده که زنان شما در مسیر راه ها به مردان تنه می زنند، آیا حیاء نمی کنید، خداوند لعنت کند کسی را که غیرت نمی ورزد.»

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:56 | نویسنده : سالمه | بازدید : 448

 عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: الغیرة من الإیمان و البذاء من النّفاق.

از جعفر بن محمّد (ع)، از پدرش، از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: غیرت از ایمان، و دشنام از نفاق است.

 

 

حضرت علی (ع)  در ضمن گفتاری فرمود: «قدر عفّة الرّجل علی قدر غیرته؛ اندازه عفت انسان به اندازه غیرت او است.» بنابراین رعایت اندازه کمال عفت، بستگی به کمال غیرت دارد. و اگر کسی به هر اندازه از غیرت بی بهره باشد، به همان اندازه از عفّت ناموسی بی بهره خواهد بود.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:55 | نویسنده : سالمه | بازدید : 392

 خداوند براى مسلمانان غیرت میبرد، آن‏ها نیز باید غیرت ببرند.

حضرت علی(ع) فرمود : المؤمن یغار و اللَّه أشدّ غیرا.

 مؤمن غیرت میبرد و غیرت خدا شدیدتر است.

سکونى از امام صادق علیه السّلام روایت مى‏کند که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود:

غیرتاز ایمان است و بى‏آبروئى از نفاق مى‏باشد.

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: غیرت از صفات و شروط ایمان است.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) : به درستی که خداوند بندگان با غیرت خویش را دوست دارد.

على علیه السّلام فرمود: ارزش مرد به اندازه ارزش همت او مى‏باشد و صداقت او به اندازه مردانگى او هست و شجاعتش به قدر همت و عقلش(پاکدامنی) او  به اندازه غیرت او مى‏باشد.

عن الصادق علیه السّلام قال: إنّ اللَّه غیور یحبّ کلّ غیور و لغیرته حرّم الفواحش ظاهرها و باطنها.

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: خدا غیرتمند است و هر غیرتمندى را دوست دارد، و چون غیرت دارد کارهاى زشت آشکار و پنهان را حرام کرده است‏.

 

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:55 | نویسنده : سالمه | بازدید : 388

  اندوههاى مرد بر اندازه همّت اوست و غیرتاو بر اندازه حمیّت اوست، «بودن اندوههاى مرد بر اندازه همّت او» ظاهرست، چه هر چند همّت و عزم کسى بلندتر باشد طلب مطالب عمده‏تر و متصدّى اشغال عظیمتر گردد، و ظاهرست که اندوه در طلب هر مطلبى و در هر شغلى به اندازه بزرگى آن مطلب و آن شغل میباشد، و «حمیّت» بمعنى ننگ و عار داشتن از چیزیست و این نیز ظاهرست که هر چند کسى بیشتر ننگ و عار داشته باشد از چیزى، غیرتاو بیشترست و بیشتر سعى میکند در رفع و دفع آن از خود.

 

حضرت علی(ع) فرمود : إنّ اللَّه تعالى یغار و إنّ المؤمن یغار و غیرة اللَّه أن یأتی المؤمن ما حرّم اللَّه علیه.

 خداوند غیرت میبرد و مؤمن غیرت میبرد غیرت خدا اینست که مؤمن مرتکب کارى شود که خدا حرام کرده است.

حضرت علی(ع) فرمود:   إنّ اللَّه یغار للمسلم على المسلم فلیغر.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:55 | نویسنده : سالمه | بازدید : 416

زنا نکند صاحب غیرتىهرگز یعنى هر که را غیرتى باشد زنا را  ننگ می داند و ارتکاب آن نکند، و ممکن است این بدان  اعتبار باشد که وارد شده: هر که زنا کند نمى‏شود که زنا واقع نشود بزوجه او، یا یکى از اولاد او، ... پس صاحب غیرتارتکاب آن نمى‏کند که مبادا نسبت به اهل او نیز چنین امرى واقع شود.

در شرح این روایت، استاد مطهری در کتاب مسئله حجاب آورده: علی علیه السلام جمله عجیبی دارد. می فرماید:«ما زَنی غَیور قطٌُّ|» هرگز یک انسان شریف و غیور زنا نمی کند، نفرموده که انسان حسود زنا نمی کند،  بلکه فرموده انسان غیور زنا نمی کند؟ چرا؟ برای اینکه غیرت یک شرافت انسانی و یک حساسیت انسانی است نسبت به پاکی و طهارت جامعه . انسان غیور همان طور که راضی نمی شود دامن ناموس خودش آلوده گردد، راضی نمی شود دامن ناموس اجتماع هم آلوده شود؛ زیرا غیرت غیر از حسادت است؛ حسادت یک امر شخصی و فردی و ناشی از یک سلسه عقده های روحی است، اما غیرت یک احساس و عاطفه  نوع بشری است.

حضرت علی(ع) فرمود : هموم الرّجل على قدر همّته و غیرته على قدر حمیّته

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:54 | نویسنده : سالمه | بازدید : 398

  غیرت داشتن مرد ایمان است، مراد به «غیرت» «1» ننگ داشتن است از چیزى چند که سبب عیب و نقص باشد در خود یا در اهل و متعلقان خود، و ظاهرست که این معنى ایمان است یعنى ناشى از ایمان مى‏شود یا از جمله اجزاى ایمان یا شرایط آنست یا سبب کمال ایمان و قوّت آنست.

 حضرت علی(ع) فرمود : غیرةالرّجل على قدر انفته.

 غیرتمرد بر اندازه أنفت اوست، پوشیده نماند که «أنفت» چنانکه از کتب لغت ظاهر مى‏شود بمعنى ننگ داشتن است از چیزى ...و مراد به «غیرت» در اینجا سعى کردن و اهتمام داشتن در زایل کردن نقص و عیب باشد از خود؛ ... پس هر چند کسى از چیزى بیشتر ننگ داشته باشد و او را نقص و عیب خود داند غیرتاو و سعى او در دفع آن بیشتر باشد و هر گاه پر ننگ نداشته باشد پر غیرتىهم نخواهد داشت و اهتمام در دفع آن نخواهد کرد.

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:54 | نویسنده : سالمه | بازدید : 400

 حضرت علی(ع) فرمود : دلیل غیرةالرّجل عفّته.

 دلیل غیرتمرد عفت اوست. «غیرت» بمعنى ننگ داشتن از نقصها و عیبهاست، و «عفت» بمعنى ترک حرامهاست، و مراد اینست که: هر که را عفت باشد این نشان غیرتاوست، و هر که را عفت نباشد آن نشان بى‏غیرتىاوست، زیرا که بى‏غیرتىزیاده از این نباشد که مرتکب حرام شود و از آن نقص و عیب ننگ نداشته باشد.

 

حضرت علی(ع) فرمود : غیرة الرّجل ایمان.

 غیرت داشتن مرد ایمان است، مراد به «غیرت» «1» ننگ داشتن است از چیزى چند که سبب عیب و نقص باشد در خود یا در اهل و متعلقان خود، و ظاهرست که این معنى ایمان است

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:54 | نویسنده : سالمه | بازدید : 406

نابراین غیرت و تعصب باید در حد اعتدال باشد، در غیر اینصورت ممکن است باعث سوء ظن، اختلاف،زدن وکشتن بشود

در همین رابطه امام صادق(ع) فرمود: «لاغیرة فی الحلال؛ در امور حلال ، غیرت ورزی، نابجاست.»

و همچنین پیامبر(ص) فرمود: «مِنَ الغَیرَة ما یُحِبُّ اللّهُ، وَ مِنها ما یَکرَهُ اللّهُ، فَاَمّا ما یُحِبُّ فَالغَیرَةُ فِی الرَّیبَةِ، وَ اَمّا ما یَکرَهُ فَالغَیرَةُ فِی غَیرِ الرَّیبَة؛ غیرت بر دو گونه است، نوعی از آن را خدا دوست دارد و نوعی از آن را دوست ندارد، اما آن غیرتی را که خدا دوست دارد، غیرتی است که در موارد مشکوک (و مظان آلودگی ها) می باشد، و اما آنچه از غیرت را که دوست ندارد غیرتی است که در غیر این موارد باشد.»

ـ امام صادق(علیه السلام)فرمودند : حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای برای امام حسن (علیه السلام) چنین نوشت: «تو را از غیرت بی جا بر حذر می دارم. زیرا غیرت بی جا زنان سالم را به بیماری سوق می دهد.»

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:53 | نویسنده : سالمه | بازدید : 400

اسلام مساله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده بلکه اصل‏آن را حفظ نموده،زیراغیرت ریشه در فطرت انسان دارد، و اسلام هم دین فطرت است، ولی درجزئیات آندخالت‏کرده است، و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب که مطابق با فطرت است، حق است، وشاخ وبرگی که اقوام به آن‏داده‏اند، باطل است، این اولا، و در ثانی همین ودیعه فطریرا یعنی غیرت‏و تعصب را از هر سویی به سوی خدای‏تعالی برگردانیده، و سپس مواردبسیاری که دارد همه را در یک قالب ریخت، و آن قالب عبارت است از توحید، مثلایکی ازموارد تعصب، تعصب‏ در باره مردان است، که زنان در باره آنان تعصب می‏ورزند، یکی دیگردر باره زنان است، که‏مردان‏نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج می‏دهند، یکی دیگر درباره اطفال و کودکان، وبه طور کلی فرزندان است، که پدران‏و مادران در باره آنانتعصب می‏ورزند، همه اینها را رنگ‏توحید داد، به این معنا که هر جا تعصبورزیدن،خداپسند باشد، باید تعصب ورزید، هر جا اینچنین نباشد نباید اعمال کرد، پس اسلام اصلتعصب و غیرت را که حکمی است فطری تاییدمی‏کند،ولی در عین حال آن را از شوائب هوا وهوس‏ها، و اهداف فاسد و شیطانی پاک، و درهمه موارد صاف می‏کند،و همه را به صورت یک شریعت انسانی در می‏آورد، تا انسان‏ها هم‏راه فطرتشان را رفته باشند، و هم دچارظلمت تناقض‏و یک بام و دو هوایی نگشته بایکدیگر توافق و تسالم داشته باشند.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 بهمن 1396 | 14:53 | نویسنده : سالمه | بازدید : 458

لبته مساله به همین جا ختم نمی شود و منظور از غیرت صرفا  پاسداری از اختلاط نسل نیست.بعضیها مانند،برتراند راسل پنداشته اند که جلوگیری از معاشرتهای آزاد صرفا به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل است؛ برای حل اشکال، استفاده از وسائل ضد آبستنی را پیشنهاد کرده اند؛ در صورتی که مساله، تنها پاکی نسل نیست؛ مساله مهم دیگر ایجاد پاکترین و صمیمی ترین عواطف بین زوجین و بر قرار ساختن یگانگی و اتحاد کامل در کانون خانواده است. تامین این هدف وقتی ممکن است که زوجین از هرگونه استمتاع از غیر همسر یا همسران قانونی چشم بپوشند، مرد چشم به زن دیگر نداشته باشد و زن نیز در صدد تحریک و جلب توجه کسی جز شوهر خود نباشد و اصل ممنوعیت هر نوع کامیابی جنسی در غیر کادر خانواده حتی قبل از ازدواج هم رعایت گردد.   

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد